Fundacja Rozwoju Sądecczyzny
ul. Braterstwa Ludów 40, 33-340 Stary Sącz
Telefon: 509 539 544
e-mail: frsbiuro@gmail.com

Aktualności z naszej fundacji:

Zachęcamy do polubienia naszego profilu
na Facebooku


O naszej fundacji:

W kilku słowach o tym czym tak naprawdę się zajmujemy.


Fundacja Rozwoju Sądecczyzny została powołana 17 listopada 2015 roku. Założycielami Fundacji są : Anna Majda i Jarosław Kiełbasa.


of


Celem Fundacji jest:

 • Ochrona kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • podtrzymanie i upowszechnienie tradycji narodowej, pielęgnacja polskości oraz rozwoju
  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • propagowanie zdrowego trybu życia w szczególności poprzez aktywność fizyczną;
 • działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
  i za granicą;

Współpracują z nami:

Lista firm które z nami współpracują