Fundacja Rozwoju Sądecczyzny
ul. Braterstwa Ludów 40, 33-340 Stary Sącz
Telefon: 509 539 544
e-mail: frsbiuro@gmail.com

System konferencyjny

Najważniejsze informacje dotyczące zdalnego nauczania.

System konferencyjny dostępny dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Poniżej podajemy najważniejsze informacje dotyczące zdalnego nauczania: zasoby i plany UTW oraz linki do rozwiązań zewnętrznych.

Informacje ogólne

Nasze zasoby:

Obecnie dysponujemy przede wszystkim platformą Big Blue Button: https://meet.utw.starysacz.org.pl administrowaną przez Fundację Rozwoju Sądeczyzny. W systemie konto każdy zakłada sam, a wyższe uprawnienia – do uzyskania od administratora.

Platforma została uruchomiona w ramach projektu ” Zajęcia On- line dla Seniorów w dobie covid 19″ realizowanego przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Zasoby dydaktyczne online

W Internecie dostępnych jest mnóstwo materiałów dydaktycznych do wykorzystania w (nie tylko zdalnym) nauczaniu. Wiele linków udostępnionych zostało na strona MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-mnisw-dotyczace-ksztalcenia-zdalnego
Prawa autorskie

W przypadku korzystania z obcych materiałów należy zwrócić szczególną uwagę na poszanowanie prawa autorskiego.
W przypadku udostępniania materiałów otwartych wskazane jest wskazywanie w prosty sposób licencji (np. https://creativecommons.pl/wybierz-licencje/), które pozwolą na wykorzystanie przez innych materiałów zgodnie z zasadami prawa autorskiego.

Pamiętaj!