Fundacja Rozwoju Sądecczyzny
ul. Braterstwa Ludów 40, 33-340 Stary Sącz
Telefon: 509 539 544
e-mail: frsbiuro@gmail.com

Stary Sącz

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starym Sącz

III_bez_tla

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starym  Sączu
powołany został uchwała zarządu Fundacji z dnia 10. 02. 2016 roku. Jest on odpowiedzią na  wyraźne zapotrzebowanie społeczne Starosądeczan.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starym Sączu ma charakter otwarty.

 

 

Słuchaczami UTW mogą być osoby, będące w wieku przedemerytalnym, jak również emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne w starszym wieku, mieszkańcy  Powiatu Nowosądeckiego