Fundacja Rozwoju Sądecczyzny
ul. Braterstwa Ludów 40, 33-340 Stary Sącz
Telefon: 509 539 544
e-mail: frsbiuro@gmail.com

Projekty

Projekty realizowane przez fundację

„BYĆ POLAKIEM W KAŻDYM WIEKU”

Dodano: 14 lipca 2016

Projekt z dofinansowaniem  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Mecenat Małopolski.
Głównym celem projektu jest edukacja patriotyczna, pielęgnowanie Polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. Wzmocnienie tożsamości młodych ludzi wobec swojej Małej Ojczyzny. Nauczenie szacunku do Symboli Narodowych ( Flagi, Hymnu, czy Godła) Dzięki zorganizowanym podczas zajęć opowieścią i osobistym przeżyciom wojennym i powojennym Kombatantów, Więźniów obozów zagłady, prześladowanym w czasie PRL-u, będzie można poznać wiele ciekawych i wzruszających historii, niejednokrotnie nie zapisanych w książkach. Całość projektu zwieńczy rekonstrukcja ataku Milicji i SB na Oddziały Leśne Żołnierzy Niezłomnych z terenu Sądecczyzny – to kolejna żywa lekcja historii w wykonaniu między innymi starosądeckich Harcerzy pod przewodnictwem Drużynowego Wiesława Warcholaka. Patronat Honorowy nad działaniami projektu objął Burmistrz Starego Sącza. Projekt kierowany jest do mieszkańców powiatu nowosądeckiego( Dzieci, Młodzieży, Harcerzy, Kombatantów, Seniorów i osób dorosłych – wszystkich,którzy chcą wziąć udział w doskonałych lekcjach historii.SKUTECZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU- CZYLI RADOŚĆ Z EDUKACJI

Dodano: 1 lipca 2016

Projekt obejmuje cykl zajęć: komputerowych, gimnastyki dla Seniorów Pilates i Aqa-areobik, język angielski.
Projekt realizowany z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Stary Sącz.„Edukacja dla Seniorów z Gminy Stary Sącz w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

Dodano: 20 marca 2016
Projekt obejmuje cykl wykładów i zajęć w ramach UTW
Projekt realizowany z dofinansowaniem Gminy Stary Sącz .


Współpracują z nami:

Lista firm które z nami współpracują