Fundacja Rozwoju Sądecczyzny
ul. Braterstwa Ludów 40, 33-340 Stary Sącz
Telefon: 509 539 544
e-mail: frsbiuro@gmail.com

Projekty

Projekty realizowane przez fundację

2016

 1. EDUKACJA DLA SENIORÓW Z GMINY STARY SĄCZ GM
 2. SKUTECZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – CZYLI RADOŚĆ Z EDUKACJI -UM
 3. AKTYWNI SENIORZY- GM
 4. BUDUJEMY MOSTY RODZINA NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ UM

 

2017

 1. BYĆ POLAKIEM W KAŻDYM WIEKU EDYCJA I- MEC. UM
 2. RUCH TO ZDROWIE -GM
 3. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – NAJLEPSZĄ METODĄ NA PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU OSÓB STARSZYCH –  UM
 4. POMAGAĆ JEST DOBRZE -UM
 5. EDUKACJA PROZDROWOTNA SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA MAŁOPOLSKICH SENIORÓW –UM

 

2018

 1. BYĆ POLAKIEM W KAŻDYM WIEKU EDYCJA II – MEC  UM
 2. UNIWERSYTET DZIECI – GM
 3. ZAJĄCIA ROZWIJAJĄCE DLA DZIECI – UM
 4. AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO – BO UM
 5. ROZWÓJ EKONOMI SPOŁECNEJ / ZAJĘCIA Z FLORYSTYKI DLA SENIORÓW- MILLA
 6. PSZCZOŁA – ZNACZY MY – UM
 7. SPORT DLA SENIORA –POW
 8. PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY STARY SĄCZ Z ZAKRESU GIMNASTYKI KOREKCYJNO –KOMPENSACYJNEJ EDYCJA I – GM
 9. WYJAZD DZIECI DO MUZEUM INŻYNIERI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE – GM

 

2019

 1. BYĆ POLAKIEM W KAŻDYM WIEKU EDYCJA III – MEC UM
 2. AKTYWNOŚĆ SENIORÓW -GM
 3. ROZWIJAMY WSPÓLNE DZIAŁANIE UPOWSZECHNIAJĄC TRADYCJE -UM
 4. SPRAWNE FUNKCJONOWANIE – NIW
 5. PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY STARY SĄCZ Z ZAKRESU GIMNASTYKI KOREKCYJNO –KOMPENSACYJNEJ – EDYCJA II- GM
 6. SPRAWNE FUNKCJONOWANE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE STARY SĄCZ -GM
 7. SPRAWNE FUNKCONOWANIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W STARYM SĄCZU EDYCJA II GM
 8. PAMIĘTAJ Z KĄD POCHODZISZ – MEC UM
 9. BIEG MARSZ O PUCHAR MIEJSKIEJ GÓRY – POW
 10. SPORTOWY STARY SĄCZ- GM
 11. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH- POW
 12. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I KULTUROWA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU SĄDECKIEGO BO. CZ.1
 13. POWRÓT DO KORZENI- MEC
 14. AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO CZ. II BO UM

 

 

2020

 1. TRADYCJA, KULTURA, EDUKACJA, AKTYWNOŚĆ- BO UM
 2. ZAJECIA ON- LINE DLA SENIORÓW W DOBIE COVID 19- UM
 3. ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY STARY SĄCZ Z ZAKRESU  GIMNASTYKI KOREKCYJNO –KOMPENSACYJNEJ- EDYCJA III GM
 4. IKONOGRAFIA – SZKÓŁKA PISANIA IKON – CUMULUS
 5. NIEPEŁNOSPRAWNI NA ROWERACH – UM
 6. PSZCZOŁA ZNACZY MY – EDYCJA II- UM
 7. SPRAWNE FUNKCONOWANIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W STARYM SĄCZU EDYCJA II GM
 8. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I KULTUROWA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU SĄDECKIEGO BO.CZ.II UM

„BYĆ POLAKIEM W KAŻDYM WIEKU”

Dodano: 14 lipca 2016

Projekt z dofinansowaniem  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Mecenat Małopolski.
Głównym celem projektu jest edukacja patriotyczna, pielęgnowanie Polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. Wzmocnienie tożsamości młodych ludzi wobec swojej Małej Ojczyzny. Nauczenie szacunku do Symboli Narodowych ( Flagi, Hymnu, czy Godła) Dzięki zorganizowanym podczas zajęć opowieścią i osobistym przeżyciom wojennym i powojennym Kombatantów, Więźniów obozów zagłady, prześladowanym w czasie PRL-u, będzie można poznać wiele ciekawych i wzruszających historii, niejednokrotnie nie zapisanych w książkach. Całość projektu zwieńczy rekonstrukcja ataku Milicji i SB na Oddziały Leśne Żołnierzy Niezłomnych z terenu Sądecczyzny – to kolejna żywa lekcja historii w wykonaniu między innymi starosądeckich Harcerzy pod przewodnictwem Drużynowego Wiesława Warcholaka. Patronat Honorowy nad działaniami projektu objął Burmistrz Starego Sącza. Projekt kierowany jest do mieszkańców powiatu nowosądeckiego( Dzieci, Młodzieży, Harcerzy, Kombatantów, Seniorów i osób dorosłych – wszystkich,którzy chcą wziąć udział w doskonałych lekcjach historii.SKUTECZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU- CZYLI RADOŚĆ Z EDUKACJI

Dodano: 1 lipca 2016

Projekt obejmuje cykl zajęć: komputerowych, gimnastyki dla Seniorów Pilates i Aqa-areobik, język angielski.
Projekt realizowany z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Stary Sącz.„Edukacja dla Seniorów z Gminy Stary Sącz w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

Dodano: 20 marca 2016
Projekt obejmuje cykl wykładów i zajęć w ramach UTW
Projekt realizowany z dofinansowaniem Gminy Stary Sącz .


Współpracują z nami:

Lista firm które z nami współpracują